Ilmataat oli helde: lund jagus ja ilm oli ehitamiseks täpselt paras. Sündmuse, mida varem korraldas Saue Linna Lastekaitse Ühing ja mis lumepuuduse tõttu on mitu aastat vahele jäänud, peakorraldaja oli sel aastal noortekeskus.

Noortekeskusesse on noortel sel aastal võimalik esitada erinevaid projekte, et saada ideedele rahastus ja need seeläbi teoks teha. Selline noortealgatus oli ka lumelinna ehitamine. Noortealgatuste Fondi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja noored olid usinasti teletupsumaja ehitamas.

Viimase lihvi saab teine, Lõbus Pikk Hermann. Foto: Silver Arrak
Saue Sõna

Lisaks noortekeskusele olid väljas päevakeskuse, linnavalitsuse ja lasteaia Midrimaa meeskonnad. Õla pani alla Eesti Üliõpilasseltsi Vilistlaskogu ja Kaitseliidu Harju Maleva Saue kompanii.

Rõõm on tõdeda, et pooled meeskonnad olid vabatahtlikult kokku pannud aktiivsed sauelased, kes tulid ning veetsid pere ja sõprade seltsis mõnusa laupäeva. Ehitama oli tulnud üle saja linnaelaniku, mõnedel kaasas ka lemmikloomad.

Teletupsumaja esimene asukas. Foto: Sirje Piirsoo
Saue Sõna

Parki püstitati kaks Pikka Hermanni, kindlus, Angry Bird, kilpkonn Kipsi, must vesimadu, koletis, teletupsumaja ja muid huvitavaid atraktsioone, mis lastele kindlasti meeldivad, kuid noortekeskus palub vanematel olla tähelepanelik, kui lapsed tunnelites turnivad.

Saue Noortekeskus tänab kõiki osalejaid ja abilisi, kes aitasid sel toredal laupäeval teoks saada: Kaitseliidu Harju Maleva Saue kompaniid ja naiskodukaitsjaid, Saku Priitahtlikke Pritsimehi, Tammevana Pubi, Saue Kaubakeskust, Saumer OÜ-d, OG Elektra AS-i ja Saue Linnavalitsust.