Tegu oli tol korral admiral Johan Pitka üleskutsele reageerinud noorte meeste katses taastada Saksa okupatsiooni lõppedes iseseisev Eesti Vabariik. 1940. aastal oli Eesti okupeeritud ning selleks rahva arvamust küsimata Nõukogude Liiduga liidetud. Nüüd, Saksa okupatsiooni lõppedes tahtis stalinlik Nõukogude Liit oma ülemvõimu Eestis taastada. Eesti iseseisvuse taaskehtestamist ette valmistanud rahvuslikel ringkondadel oli aga oma plaan. 19. septembril tegi viimane vabariigiaegne peaminister presidendi ülesannetes Jüri Uluots Otto Tiefile ülesandeks moodustada taas Eesti Vabariigi valitsus. See valitsus loodigi. Admiral Johan Pitka lootis aga korrata 1918.-1919. aasta imet; taastada okupatsioonide vahetumisel Eesti iseseisvus. Selleks oli vaja Punaarmee pealetung kasvõi mõneks ajaks seisma panna, et siis välisriikidelt Eesti iseseisvuse taastamiseks toetust saada. Ei teatud ju, et Inglismaa ja USA olid Balti riigid Hitleri purustamise nimel Stalinile loovutanud.

Paljud noored eestlased reageerisid Pitka üleskutsele Punaarmee pealetung seisma panna ning liitusid tema loodud üksustega. Jõud olid siiski liiga ebavõrdsed. Ometi osutati Punaarmeele mitmel pool Tallinna ümbruses vastupanu. Kõige ulatuslikum oli vastupanukatse Kumna teeristil Paldiski maanteel ja Keilas. Paljudele noortele meestele maksis see patriootlik tegu elu, paljudele tervise.

Käesoleval aastal tähistatakse nende lahingute aastapäeva 22. septembril. Kell 12 sõidetakse Keila linnavalituse eest Kumna teeristil oleva kivi juurde lilli viima. Kell 13.15 jätkub üritus traditsioonilise konverentsiga Harjumaa Muuseumis Linnuse t 9.

Selle aasta 19. veebruaril täitus 140 aastat Johan Pitka sünnist. Seetõttu on seekordne konverents pühendatud just selle mehe mälestusele. Esmalt räägib muuseumis käesoleval aastal juba trükis ilmunud raamatu „Johan Pitka. Ausa tahtega isamaa heaks" autor Reet Naber. Tema ettekanne käsitleb Pitkat kui soomusrongide, soomusautode ja merejõudude ülemjuhatajat Vabadussõjas.

Teise ettekandena toob aga käesoleva kirjutise autor, kelle sulest ilmub loodetavasti veel selle aasta lõpul vastavateemaline raamat, kuulajateni uuemat informatsiooni pitkapoiste tegevuse lõpupäevilt 1944. aasta septembris. Ettekannetele järgneb veslusring kohvilauas. Kõik huvilised on oodatud!