Koosolekul tegi alevikuvanem Margus Laula ülevaate aleviku eestseisuse ja Peetri Seltsi tegemistest möödunud aastal ning käesolevale aastale plaanitud üritustest.

Pea kõiki möödunud aastal läbi viidud üritusi on plaanis käesoleval aastal korrata. Peetri alevikus on traditsiooniks saanud vastlapäev, kevadine kirbuturg, koristustalgud, jaanipäev, Peetri päev ehk laadapäev ja kontsert augustis, Peetri retk, mardilaat, koduste laste jõulupidu, kuuskede põletamine kolmekuningapäeva paiku.

Tänusõnad Peetri päeva toimumisele kaasaaitamise eest kuulusid mitmetele ettevõtetele ja asutustele (Ruf, Kalevi kommivabrik, Peetri Kool, helkur.eu ja logistikafi rma DSV, Hansaviimistluse OÜ, Esto Projekt OÜ,Kaitseväe Logistikakeskus, Oravapoisid OÜ, Peetri kõrts, RVAKS, Rae Vallavalitsus). Eraldi tänas alevikuvanem kaht eraisikut, kes märkimisväärse summaga toetasid Peetri esmamainimise 380. aastapäeva tähistamiseks Peetri parki mälestustahvli paigutamist - Marc Vokki ja Meelis Uuki.

Vallavanem Veigo Gutmann tutvustas lähituleviku plaane Peetri alevikus ja lähikonnas - Tartu mnt laiendamine Mõigus, Selveri detailplaneering, sh Selveri krundi lähiala tänavate rekonstrueerimine, Suurekivi tänava sadevee probleemide lahendamine, Vana-Tartu mnt truubi vahetus, Peetri kooli ja lasteaia laiendamine, külaplatsi rajamine.

Vallavanema ettekandest selgus, et Aruheina teele (Selveri taha) tulevad veel väike park, uus lasteaed ning ridaelamud. Aruheina tee lasteaia ehitus on planeeritud 2014. aastasse.

Suurekivi tee kevadiste üleujutuste probleem peaks saama lahenduse juba sel aastal, kui Suurekivi tee pumpla ühendatakse Kuldala pumplaga. Praegu käivad projekteerimistööd.

Gutmann kinnitas, et Peetri lasteaia ja kooli laienduste ehitustööd algavad sügisel 2012. Kumbki laiendus läheb maksma 2,5 miljonit eurot. Laienduse käigus lisandub kooli senisele projektijärgsele 432-le õpilaskohale 216 kohta, lasteaiad hakkavad mahutama kokku 360 last.

Oluline teemaplokk oli külaplatsi rajamine aastatel 2014-2015. See hakkab hõlmama lava koos istumisalaga, noortekeskust, perearstikeskust, puhke- ja mänguala ja läheb maksma ca 1,5 miljonit eurot.