Aastatel 1978-1983 töötas Märt Riisenberg Kehtna Näidissovhoostehnikumi töökoja juhatajana, siis samas asutuses vaneminsenerina ning 1990-1992 näidissovhoostehnikumi direktori asetäitjana. 1996. aastal usaldati Märt Riisenbergile põllumajandusreformi käigus tekkinud Kehtna Mõisa OÜ juhatuse esimehe koht ning sellel kohal töötab ta käesoleva ajani. Tänu tema ettevõtlikkusele ning põllumajandusliku osaühingu moodustamisele säilisid paljudel Kehtna inimestel töökohad. Märt Riisenbergi ja tema meeskonna juhitav osaühing on olnud oma tegevuses edukas, suutnud välja ehitada mood-sad tootmishooned ning investeerida põllumajanduse tulevikku.

Tema teeneid põllumajanduse arendamisel märgiti 2003. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

Märt Riisenberg oli 2003. aasta põllumehe tiitli nominent.

Aastaid on Märt Riisenberg olnud valitud Kehtna vallavolikogu liikmeks ning mitmel korral juhtinud valla seadusandlikku võimu volikogu esimehena. Igapäevase töö -põllumajanduse juhtimise ja suunamise -ning loendamatute ühiskondlike ülesannete kõrval on tal jätkunud aega ka perekonnale. Märdi ja Anu peres on sirgunud neli tublit last, kes käesolevaks ajaks on Märdi tõstnud vanaisa seisusse. Tema panust pereelusse ja laste kasvatamisse märgiti 2004. aastal ära aasta isaks valimisega. Perekond Riisenbergi Kehtna aleviku kodu tunnustati 2005. aastal valla kauni kodu märgiga.

Märt Riisenberg ja tema juhitud ettevõte on kohaliku kultuurielu toetaja, sponsor (nt Hammerlocki tegevuse sponsoreerija, kohalikud spordipäevad jms). Ta on ka isiklikult aktiivselt tegelenud spordiga, osalenud edukalt Kehtna triatlonil ning sooritanud langevarjuhüppeid.

Tõenäoliselt iseloomustavad Märti sõbrana samad iseloomujooned mis ülemuse ja kaastöölisenagi.

Märt on selline lihtne ja ustav sõber, temale võib loota igas olukorras. Märt aitab alati muredes ja tunneb kaasa rõõmudele ja saavutustele.

Seltskonnas on Märt hinnatud kaaslane, kellel on hea huumoritaju ja naljasoon. Märt on alati oodatud kõigile ühisettevõtmistele. Kuidagi märkamatult tajud ka Märdi tuge sellele, et kõik üritused mööduksid toredalt ja sisukalt.

Märt tundub vahel veidi kinnine ja reserveeritud - ta nagu elab endasse kõik mured. Sellises olukorras on suhteliselt raske Märdiga leida ühist "lainepikkust".

Kuid rõõm on suur, kui õnnestub ta murda ja rääkima panna. Hiljem näed, et ka tal endal sai kergem.

Mõned sõbrad on nagu veidi pealetükkivad, aga Märt on sõber, keda tajud pidevalt oma kõrval nõu ja jõuga.