PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik möönab, et kuna rohumaa hooldamise toetused on aasta-aastalt tõusnud, siis võib-olla on juurde tekkinud ka neid, kes hakanud selle pealt teenima. Kaasiku sõnul oli veel 2004. aastal pindalatoetus (ÜPT) 414 krooni, 2010. aastal oli see aga juba ligikaudu 1266 krooni. Sellest johtuvalt on põllumajandustootjatel tekkinud mure maa pärast, sest niitmistoetust saavad ettevõtjad võivad pakkuda ka kõrgemat maa rendihinda. See tähendab aga, et tootva põllumajandusega tegelejad pole enam konkurentsivõimelised maarentijad. Praegu on põllumajanduses kasutuses olev maa 70% ulatuses rendimaa.