16. maist kuni 1. septembrini toimus võõrliikide ülesmärkimise kampaania loodusvaatluste andmebaasi. Vaatlejatele oli ette antud paarikümnest liigist koosnev nimekiri, kelle vaatlusi oodati esmajärjekorras, kuid tagasi ei lükatud ka nimekirja mitte mahtunud võõrliikide leide.

Enim vaatlusi sisestati väikeseõielise lemmaltsa kohta, millele järgnesid Sosnowsky ja hiid-karuputk, verev lemmalts, kanada ja sügis-kuldvits, karvane võõrkakar ja hobukastani-keerukoi. Huvitaval kombel ei laekunud aga ühtegi vaatlust sellise suhteliselt levinud võõrliigi kui hariliku tõlkja ehk rakvere raipe kohta.

Võõrliike vaadeldi kõigis 15 maakonnas, kuid enim Valgamaal, millele järgnesid Harjumaa, Tartumaa ja Viljandimaa.

Vaatlejate vahel loositi välja kolm auhinnakomplekti kuhu kuulusid loodusajakirjade 4 paketi aastatellimus, 150 eurone Matkaspordi kinkekaart, andmebaasi logoga seljakott ja vee võõrliikide käsiraamat. Võitjateks osutusid Kaljo Voolma, Arko Kask ja Erki Saarman. Keskkonnateabe Keskus tänab kõiki vaatluste sisestajaid ja kampaaniast osavõtjaid!

Kuigi kampaania on selleks korraks lõppenud, saab loodusvaatluste andmebaasi sisestada oma vaatlusi kogu aeg.