Ligi poolemeetrise lumekihi juures tekitab tõesti hämmeldust vallakodaniku väide, et vallateed ei ole lahti lükatud, kuna «lumi läks kinga sisse».

Vallateed on tulenevalt tee koormusest vastavalt hooldatud ning sõidetavad. Paraku on üha raskem suurt lumekogust ära mahutada – lumi ei mahu enam tänavatele ega ka hoovidesse. Täna kasutab vald lume teisaldamiseks laadureid.

Vastavalt talviste teehoolduslepingute tingimustele lükatakse asulates (Mustla, Soe, Suislepa, Kärstna), õpilasliinidel ning kauplusauto teeninduspiirkonnas teed puhtaks hiljemalt kell 7 hommikul. (Koheva lume tõrje algab 10 cm paksuse lume korral, sulalume ja lörtsi või soola ja lume segu tõrje alates 6 cm paksusest).

Muud teed puhastatakse lumest 12 tunni jooksul, lumetõrjet tehakse alates 15 cm paksuse lume korral, raskete ilmaolude korral pikeneb vastavalt teehooldustööde kestvus.

Teede talihooldust teevad vallas järgmised ettevõtjad: Mustla, Mõnnaste-Raassilla piirkonnas Undi talu, tel 506 8926, Anton Peek; Väluste-Kalbuse piirkonnas OÜ Väluste Pl, tel 506 0942, Mati Kits; Suislepa-Vooru piirkonnas Suislepa Vili OÜ, tel 522 9461, Enno Feldveber; Kuressaare- Vambola piirkonnas Karpo OÜ, tel 512 7120, Arvet Sisask; Kärstna, Anikatsi-Pahuvere piirkonnas Elmar Lips, tel 523 6886.

Vallavalitsus loodab inimeste mõistvusele ning teeb kõik, et teed ja tänavad oleksid aastaringselt sõidetavad.