Ülekooliliste ürituste plaan koostati selleks õppeaastaks lähtudes kooli traditsioonidest, aga sellel aastal arvestati eesti osa üritustega.

Õppeaasta algas traditsioonilise õppeaastale pühendatud piduliku aktusega. Juba 10.septembril viis Moskva dokumentaalfilmide režissöör Vassili Jatskin õpilastele, vanematele ja õpetajatele läbi lektooriumi teemal „Tehnoloogilise ümbruse mõju kasvavale põlvkonnale“ ja „Multifilmide ja arvutimängude mõju lastele“. See kohtumine oli huvitav ja informatiivne.

8. oktoobril osalesid 1b – 4b klassi õpilased Urmas Allika Vääna mõisa projektis. Programmi kuulus mõisaekskurssioon, näidend „Kolm hullu päeva Petja Petšnikovi elus“, loomingulised tunnid kunstniku juhendamisel, vanade õpikute näitus, vehklemistunnid, ratsutamine. Algklasside (1b -4b) iga-aastane traditsiooniline lõbus ja huvitav sügispidu toimus 12. novembril.

20. novembril sõitsid 3b, 4b ja 5b klass vaatama Vene Teatrisse näidendit „Cipollino“. 26. detsembril, veel vana aasta sees, sõidavad 1b ja 2b õpilased vaatama näidendit „Kiri Jõuluvanale“. Juba teist aastat osaleme vabariiklikus projektis „Hea õpetaja kuu“.

Oktoobri kuu jooksul viidi läbi järgmised üritused:

  • Esimene nädal “Hea õpetaja kuu“ – „Lülitumine kooliellu“.

Meie kooli lõpetajad Darja Dudareva (TÜ filoloogiatundeng) ja Olga Rezvantseva (TÜ matemaatikatudeng) töötasid terve päeva õpetaja abilistena.

  • Teine nädal – „Vanemate nädal“.

11. oktoobril oli koolis Avatud uste päev. Vanemad külastasid tunde, kohtusid õpetajatega.

  • Kolmas nädal – „Tagasipöördumine kooli“. Sel nädalal viisid tunde läbi tuntud inimesed:

19. oktoobril Dmitri Kukuškin – Esimese Balti Kanali telekorrespondent. Tunni teemaks oli „Massiinformatsiooni vahendite osa ühiskonna elus“.

21. oktoobril rääkis Alla Belenkova, filoloog, A.S.Puškini muuseumi juhataja Linnamäe Vene Lütseumis, kes on kirjutanud raamatuid Tsarskoje Seloo Lütseumi õpilaste ja A.S.Puškini enda elust.

22. oktoobril viis tunni läbi meie kooli lõpetanu Oksana Vilonen. Hetkel lõpetab ta Tallinna Ülikooli Katariina Kolledžit.

„Väga huvitavad ja ebatavalised tunnid,“ selline oli õpilaste arvamus.

  • Neljas nädal - avatud uste päevad vabariigi õppeasutustes.

Meie traditsiooniliseks ettevõtmiseks on saanud  „Gümnasistiks pühitsemine“.

Igal aastal, I õppeveerandi lõpul viiakse meie gümnaasiumis läbi traditsiooniline pidustus 10. klassi õpilastele. Selgi õppeaastal, 22. oktoobril, said meie kümnendate klasside õpilased täisõiguslikeks gümnasistideks.

Tseremoonia algas presentatsioonist, milles teravmeelselt ja heasoovlikult esitleti igat 10. klassi õpilast. Sellele järgnes väike haridustemaatikale pühendatud etendus, mille valmistasid ette 11. ja 12. klasside õpilased. Visiitkaardina esitasid tulevased gümnasistid enda tehtud filmi, millega tõestasid tublilt, et on gümnaasiumi õpilasteks kõlbulikud. Abituriendid kinkisid neile aga omalt poolt tunnistuse-kirjarulli, mis tõendas 10. klassi õpilaste vastuvõttu gümnaasiumi õpilaseks. Nii etendus kui ka uhke rulli keeratud tunnuskiri, olid välja peetud Vana-Vene stiilis. Tseremoonia lõppes pidulikult: traditsiooni kohaselt läksid 10. klassi õpilased läbi kahe põleva küünla vahelt, viies endaga kaasa väikese tulukese, mis kehastab põlevat teadmisteküünalt.

Ülekooliliste ürituste planeerimisel on tähtis koht gümnaasiumi eesti- ja venekeelse osa ühistel ettevõtmistel.

Üheks selliseks suureks ettevõtmiseks on meil olnud projekt “Eesti – koht, kus ma elan“. Selle projekti juht on Riina Paartalu. Viidi läbi ka 2 Eesti ajaloo konverentsi, mille valmistasid ette ajalooõpetajad V.A.Markelova ja K.Tammemäe koos vanemate klasside õpilastega. Iga konverentsi raames valmistatakse ette ilmekas esitlus, mis toetab seda, et lapsed jälgiks toimuvat tähelepanelikumalt. Presentatsioon andis ülevaatlikuma ettekujutuse Eesti ajaloosündmustest ja nendega seotud isikutest.

Sama projekti raames toimusid õpilastele 3 ekskurssiooni:

  • Tallinna (Arheoloogia Muuseum, Kiek in die Köki Muuseum, millele liitusid bastionikäigud);
  • Haapsallu ja Lihulasse (piiskopilinnus);
  • Sinimäed, Narva (Narva kindlus) ja Rakvere (Rakvere kindlus).

Terve novembri müüsid õpilased jõulukaarte, osaledes UNICEFi projektis «Väike heategu». Kokku müüdi ligi 200 postkaarti ja kogu müügist saadud raha kanti üle rahvusvahelisele lastefondile, mis toetab lapsi.

18. november oli Töövarjupäev. Meie lõpetajad osalevad Galina Nikitina juhtimisel juba mitu aastat selles projektis. Sel päeval saavad õpilased tuge ja teadmisi oma tulevase elukutse valikuks.

Samal päeval toimus veel üks suur ülekooliline üritus – telesaadete ja telereklaamide paroodiate konkurss. Konkursist võtsid osa 5. ja 11. klasside õpilased. Kõik žüriile esitatud numbrid olid huvitavad ja omapärased. 6b, 8b ja 9b klassi õpilased esitasid oma paroodiad filmina. 10b klass näitas paroodiat „Teised uudised“ ja võitis neljanda koha, aga 5b klassi „Prožektorparishilton“ sai teise koha.

6. detsembril toimus 9a ja 9b klassi ekskurssioon Tallinna integratsiooniprojekti „Minu Riik“ raames. Programmis oli Riigikogu ja Toompea külastamine, kohtumine Riigikogu liikmetega ja veel palju muud.

Iga ülekooliline üritus valmib alati õpilaste ja õpetajate ühistööna. Siinkohal tahaks tänada kõiki osavõtjaid, ideede ja koostöö initsiaatoreid.

Hetkel on täies hoos aastavahetuse ürituste organiseerimine.

Aastalõpu ürituste graafik on aga järgmine:

  • 20.detsembril, kell 17.00 pidu 5b – 8b klassile;
  • 21.detsembril, kell 13.00 pidu 3b ja 4b klassile; kell 15.00 – 1b ja 2b klassile ja õhtul, kell 18.00, aastavahetuse etendus 9b – 12b klassidele. Aastavahetuse etenduse valmistavad traditsiooni kohaselt ette 11b и 12b klassi õpilased.
  • 22.detsembril toimub lastekoori „Vikerkaar“ kontsert.

Teine veerand lõppeb 23. detsembril kontserdi ja piduliku aktusega, kus teeme kokkuvõtted oma esimese poolaasta õppetööst.