Tagasisaadud ankeetide arv 108 on tegelikult v suur. Kogemustega küsimustike koostajad ütlevad, et üsna tavaline on üleeestiliste küsitluste analüüs teha ~300 vastanuga. Selles valguses on meie saavutatud 108 tõesti väga hea tulemus, eriti, kui protsentuaalset suhet vaadata.

Olles süvenenud numbritesse märkasin mõningaid huvitavaid ja veidi ka vastuolulisi seoseid.

Enamik vastanutest elavad püsivalt saarel (peaaegu 75%) ja keskmiselt on siin elanud ligi 30 aastat.

Suureks probleemiks peetakse vallavalitsuse ebakompetentsust ja ebausaldusväärsust, samas, kui alla poolte vastanutest osales valimistel ja meie valimisaktiivsus tervikuna oli üle 80%.

Esitan selles valguses üleskutse, hea vormsilane, palun tule kindlasti 9. oktoobril 11.30-15.00 toimuvale arengufoorumile, kus püüame paika panna meie saare arengusuunad järgmiseks 15 aastaks.

Kui Sa oled kohal, siis saad kaasa rääkida tähtsates küsimustes, mille juures on oluline kõigi arvamus ja hiljem on hea tunda ennast ühena valla olulisima dokumendi, arengukava, loojatest.

Teise olulise asjana tooksin esile asjaolu, et valla ajaleht on tõusnud tähtsuselt teisele kohale erinevate infokanalite seas, millest vormsilane saab infot saarel toimuva kohta. Rõõm, et ajaleht on hästi vastu võetud ja loodetavasti muutub see peatselt peamiseks infokanaliks toimuvaga kursis olemiseks.

Lisaks toimub iga kuu viimasel reedel kell 15.00 koolituskeskuses vallavanema ja volikogu esimehe infotund, kus on võimalus kuulata ära ülevaade viimaste nädalate jooksul toimunust ja esitada ka küsimusi. Infotunni külastatavus ei ole olnud küll eriti suur, aga me kindlasti jätkame seda ja ootame aktiivset osavõttu!

20. septembrist on suletud Hullo kauplus. Vallavalitsus kuulutas välja pakkumise kauplushoone rendilevõtmiseks. Laekus üks pakkumine, kuid kahjuks ei olnud pakkuja valmis lepingut sõlmima. Vormsi poe olukorda on kajastatud mitmel korral meedias. Tänaseks on tulnud uus pakkumine, eelkokkulepped on saavutatud ning esialgse plaani järgi avatakse Hullo kauplus uuesti hiljemalt 25. oktoobril. Seni käib saarel 1—2 korda nädalal kauplusauto.

Siinkohal esitan palve ka kõikidele vormsilastele — mandril käies pidage meeles ka oma naabreid-tuttavaid ja küsige, kas neil on midagi vaja.