2011. aastal toimuvad korraldatud jäätmeveo konkursid riigihangete seaduse kohaselt. Lisaks on muudetud jäätmeseadust ja riigihangete seadust selliselt, et riigihangete seaduses üldiselt lubatud sisetehingu võimalus ei laiene korraldatud jäätmeveo hangetele.

Seega ei saa kohalikud omavalitsused korraldatud jäätmeveol endale kuuluvalt äriühingult teenust osta ilma avaliku konkursita, teatas Keskkonnaamet.

Jäätmeveo konkursside korraldamine riigihangete seaduse alusel võimaldab seniseid arvukaid vaidlusi esmaselt lahendada ka riigihangete vaidluskomisjoni kaudu, mis eeldatavalt kiirendab konkursside korraldamist.

Aasta algusest tõusid jäätmete ladestamisel makstavad saastetasud. Näiteks on tavajäätmete saastetasu nüüd 225 krooni ehk 14,38 eurot tonni kohta (2010. aastal vastavalt 188 krooni tonni kohta).

Saastetasu moodustab 20–80 protsenti kliendihinnast, seega võib tõus mõjutada segajäätmete teenuse hinda ka elanikele. Samas ei puuduta hinnatõus liigitikogutud ja taaskasutatava jäätmete käitlemise tasusid, vaid ainult prügilasse ladestatavate jäätmete teenustasusid.

Saastetasu kannab endas sõnumit – sortige rohkem, vähendage segajäätmete kogust. Prügilatesse ladestavate jäätmete saastetasude tõus kiirendab ka segajäätmete energiakasutust.