Maaleht.ee sooritatud testist selgus, et viiest kontrollitud hobusest puudus registrist üks — hobune, kes on registreeritud Eesti Ratsaspordi Liidu juures.

„Eesti Ratsasporti Liit ei ole tunnustatud aretusühing ja see on ka põhjus, miks ratsaliidus registreeritud hobused ei pruugi hetkel hobuslaste registris kajastuda,“ selgitas PRIA registrite osakonna juhataja Kiido Levin. Et loom keskregistris kirjas oleks, tuleb loomapidajal registreerida hobune kas Eesti Hobusekasvatajate Seltsis või Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsis.

PRIA on saanud ratsaliidult nende juures registreeritud hobuste nimekirja ja võrrelnud selle ära aretusühingute hobuste nimekirjadega. Nii on selgunud hobused, kes ei ole aretusühingutes registreeritud. Registreerimata hobuste nimekirja edastas PRIA ratsaliidule, et viimane saaks kõigi registrisse kandmata loomade pidajatega ühendust võtta ja neile teatada, et hobuslaste registrisse kandmiseks peaksid nad oma hobused ka aretusühingutes registreerima.

Kui hobune aretusühingus registreeritakse, edastab ühing looma andmed ise keskregistrisse. „Edaspidi sisestab traaviliit hobuslaste andmeid registrisse vahetult ise, teised aretusseltsid teevad seda elektrooniliselt x-tee vahendusel,” kirjeldas PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik seda, kuidas hobuslaste andmete registrisse jõuavad.

Eelnõud, mis seovad ohustatud tõugu loomade kasvatamise toetuse ja loomade karjatamise toetuse määramise hobuse registris olekuga, on hetkel veel kooskõlastuse faasis.

***

Kontrollige oma hobuse olemasolu hobuslaste registris. Muidu võib juhtuda, et toetust ei saa.

Hobuslaste andmete kohta täiendava info saamiseks pöörduge palun tunnustatud aretusühingute poole:

 — Eesti Hobusekasvatajate Selts — www.ehs.ee
 — Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts — www.estsporthorse.ee
 — Eesti Traaviliit - www.hipodroom.ee