Õru vald sündis 20.veebruaril 1992. Rahvaarvult on ta 504 elanikuga Valgamaa väikseim, kusjuures rahvaarv on pidevalt kahanenud. Rahvastiku tiheduse poolest on Õru vald üks hõredamalt asustatud alasid Valgamaal – 4,9 inimest km². 

Vallas on lasteaed-algkool, õpilaste ja lasteaialaste arv kokku jääb alla 40. Õru valla eelarve suurusjärk on 6 miljonit krooni.

Valla pindala on 104,63 km², see jaotub 8 külaks ja üheks alevikuks. Asustus on ebaühtlane ja koondunud eelkõige suuremate liiklusteede lähedusse.

Valla kodulehekülje andmetel on Õrus kolm kauplust ja kaks kohvikut. Uniküla, Õruste ja Lota külasse sõidab kauplusauto.

Kurvas edetabelis järgnevad Õrule Peipsiääre, Alajõe, Põdrala, Meeksi, Mõniste, Lohusuu, Taheva, Piirissaare ja Kasepää.

Edetabeli alusena kasutati riiklike registrite statistikat, arvestatud on 28 erinevat näitajat.

Uuringu autorid on Rivo Noorkõiv ja Veiko Sepp.