Ida-lääne suunas kulgevate liinide läheduses ilmneb ka lehmadel soodumus just seda pidi olla, kirjutab ERR. Liinidest kaugenedes ilming nõrgeneb.

Rühm teadlasi eesotsas Hynek Burda ja Sabine Begaliga Saksamaalt Duisburg-Esseni Ülikoolist kirjutab USA teaduste akadeemia toimetistes ka, et kirde-edela või kagu-loode sihiliste kõrgepingeliinide lähedal on lehmad asetunud täiesti juhuslikul moel. Tulemused on saadud satelliitidelt ja õhusõidukitelt tehtud ülesvõtteid analüüsides.

Mullu augustis avaldasid Burda ning tema Saksa ja Tšehhi kolleegid uurimistöö, millest selgus, et lehmad võtavad karjamaal sisse eelistatult Maa magnetvälja jõujoonte sihilise orientatsiooni, just nagu kompassinõelad.

Need uurimused annavad uut kaalu arusaamale, et loomad tajuvad magnetvälja ja reageerivad sellele. Elektrijuhtmed tekitavad enda ümber teatavasti samuti magnetvälja.

Loe lisaks: Cattle respond to magnetic fields from power lines.