Paasvere külas Lääne-Virumaal, otse Rakvere-Avinurme tee ääres asub teadalevalt Eesti ainukene Kummikupuu. Selle autoriks on Vinni-Pajusti ja Avinurme gümnaasiumite tööõpetuse õpetaja, hinnatuid vigursaagija Rein Leichter.

Kummikuid kui lillevaase täis olev puu pärineb aastast 2013.

„See on nüüd tee-ehitusele ette jäänud,” muretseb autor lubades uuel kevadel midagi ette võtta, et teeveerelt teepinna tõstmise tõttu teekraavi sattunud unikaalne taies paremini märgatav oleks.