Tartusse jääb ülikooli kolledž, mille suurus kalkuleeritakse vastavuses regiooni elanikkonna arvu ja tööstustoodangu osakaaluga riigi vastavatest näitajatest. Tegemist on eelnõuga, mis on välja töötatud äri- ja poliitiliste ringkondade ühisel initsiatiivil.

Seletuskirjas märgitakse, et riiklikest vajadustest johtuvalt on ülikooli asukohta muudetud ka varem. Tegemist ei ole mingi Tartu ülikooliga vaid eri ajaperioodidel erinevates Eesti hansalinnades paiknenud kõrgema õppeasutusega. Seaduseelnõu kaugemaks eesmärgiks on Eesti riigi tasakaalustatud areng ja kultuuri katkestusteta kestmine läbi aja.

Ühe olulise tegurina, mis sunnib eelnõud kiiresti vastu võtma on seaduseelnõu kaaskirjas esile toodud Liivimaal üha laiemat kandepinda võitva separatismi taotlevast rahvaliikumisest tingitud ohtude kiire eskaleerumine viimastel aastatel.

Vastuvõetamatu on vastutustundetute isikute soov Eesti jagamiseks kaheks, eesmärgiga eurotoetuste kanaliseerimine Liivimaale ja seda otseselt Tallinna ja Virumaa arvel. Selline tegevus ohustab otseselt Eesti riigi terviklikkust ja on riigi harmoonilist ja tasakaalustatud arengut pärssiv.