„Kahekesi ei mahu sinna istuma kuidagi, siis pole vahekäigus üldse ruumi, kui poole kannikaga istud,“ kirjutab inimene. „Üksi istudes jääb jälle hea hulk ruumi üle, tundub raiskamisena.“

Asja selgitab Tallinna Linnatranspordi AS avalike suhete spetsialist Kalle Mihkels:

"Tallinna trammide istmete laiuse määrab ära majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr. 107, 26. novembrist 2010 „Trammi ja selle haagise tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ja registreerimise kord“.

Selle kohaselt on ühele inimesele ette nähtud vähemalt 40 × 40 cm istme pinda. Trammide ehitamisel on seda nõuet ka arvestatud.

Suhteliselt kitsad istmed tingib trammi laius ning nõutav istmete vahelise vahekäigu laius, mis on minimaalselt 40 cm. See tagab reisijatele vaba ligipääsu trammi ustele.

Tallinna trammide laius sõltub kogu meie infrastruktuurist ja Euroopa tavastandardist erinevast rööbastee laiusest. On ajalooline fakt, et aastal 1888, kui trammiliiklus Tallinnas algas, kehtestati trammi rööbastee laiuseks ½ sülda. See laius, 1067 millimeetrit, kehtib siiani.

Mõnedes trammides, sealhulgas ka hiljuti renoveeritud madalapõhjalistes trammides KT6, (nagu Maalehe lugeja saadetud pildil), on osa istmeid teistest veidi kitsamad. Kahjuks ei näita lugeja fotod tõepärast pilti – alati on võimalik end foto jaoks „laiemaks teha“, või lihtsalt lohakalt istuda.

Samas on sellisel istmel võimalik mugavalt istuda emal koos kooliealise lapsega, kahel koolilapsel, või on vanal inimesel hea asetada enda kõrvale puhas poekott.

Kahel täiskasvanul on sellel istmel küll veidi ebamugav istuda, aga Tallinna lühikeste vahemaade puhul ei tohiks see probleemiks olla.

Kui kirja autor leiab, et temal on kitsamal istmel ebamugav, siis tavaliselt on trammides erineva laiusega vabu istmeid, kus on võimalik end mugavalt tunda. Kui tegemist on aga vanemate inimestega, siis on tallinlased alati valmis neile vastutulelikult oma istekoha loovutama."

Foto: Maalehe lugeja