Õppepäeva korraldaja Metsatervenduse OÜ metsaülem Anti Rallmann viis osalejaid enda sõnul uudistama mitte just kõige lihtsamaid kultuure – paljuski oli tegemist viljakate ja väga viljakate kasvukohatüüpidega, kus boniteet on küll hea, ent kultuurihooldusel tuleb rinda pista umbrohuga, hilisemal valgustusraiel aga lehtpuudega.
Elavat arutelu kokkutulnute seas tekitas seadusega nõutav istutustihedus: vähemalt 3000 männitaime ja 1500 kuuske hektarile, mida on metsamajandajate hinnangul liiga palju.