Metsamajandajad puutuvad metsa vetele avaldatava mõjuga kokku näiteks lageraie korral. Kui suured puud, kes imavad oma elutegevuseks suurtes kogustes vett, on maha raiutud, ei leia see vesi enam ärakasutamist ja raiesmikul võib tekkida liigniiskus.