Klastril on viis põhiteemat: eksport, aretus, söötmine, karjatervis ja toorpiima kvaliteet. Käsil on 13 projekti.

Karjatervise osas luuakse uus karjatervise programm koos majandusliku mõju metoodikaga. Eesmärk on loomade optimaalne heaolu, tervis ja tootmisvõime.