Miks kasvatati nõukogude ajal Burjaatias nisu, kui saak polnud külvatud seemnest suurem?