Keskkonnaameti statistikasse jõuavad ainult need kahjustused, millest erametsaomanikud ametile teada annavad. Kahjustustest annab küll ka ülevaate aastaraamat Mets, ent sealgi ei kajastu need täies mahus. Põhjus on tegelikult lihtne – kui riigimets on täielikult ära korraldatud, siis eramets mitte.