Ettevõte emiteerib kuni 40 miljonit nimelist lihtaktsiat kauplemiseks Nasdaq Vilniuse ja Varssavi börsidel. Aktsiaemissiooni korraldab LHV Pank.

„Auga Groupi näitel on tegemist mahemajanduse edulooga ja nende tegevuse ulatus on muljetavaldav,“ ütles MTÜ Organic Estonia idee algataja Siim Kabrits ja lisas, et tal on hea meel, et ka Eesti investoritel on võimalus Auga kasvust osa saada. „Nii mahetoidu tarbimine kui mahedalt majandatud põllumaa osakaal kasvab Euroopas ja maailmas üle 10% aastas ning ennustan, et see trend aina levib,“ lisas Kabrits.

Juunis kirjutas Maaleht mahefirmast loo "Leedukad on mahetootmises Eestist ette jõudnud".

Pakkumine koosneb avalikust pakkumisest Leedu jaeinvestoritele, suunatud pakkumisest institutsionaalsetele või kutselistele investoritele ja suunatud pakkumisest konkreetsetele mitteinstitutsionaalsetele ja mittekutselistele investoritele.

"Käesoleval hetkel kasvab maailmas nõudlus mahetoodete järele palju kiiremini kui pakkumine ja me tajume seda ka välispartneritega suheldes. Viimastel aastatel laiendasime viljeldavat põllumaad ja saame lõpptarbijale pakkuda laia valikut mahetooteid ja mahetoorainet toidutöötlejatele. Näeme väga suuri võimalusi ja kavatseme jätkata investeeringutega farmide tehnoloogilisse arengusse,“ sõnas Linas Bulzgys, Auga Groupi tegevjuht.

Kaasatud kapitali kasutatakse kestliku mahepõllumajanduse edendamiseks: investeeringud omandatud põllumajandusettevõtetesse, linnu- ja piimafarmide arendamine, biogaasi tootmine ja selle kasutus põllumajandusseadmete käitamiseks.

Jaeinvestorite ja institutsionaalsete investorite märkimisi aktsepteeritakse 3. juulist kuni 20. juulini. Aktsiaid pakutakse hinnavahemikus 0,45 ja 0,5 eurot aktsia kohta. Lõplik aktsia hind kinnitatakse peale investorite nõudluse välja selgitamist 23. juuli paiku. Lõplik pakkumishind on sama kõikidele pakkumises olevatele aktsiatele ja kõikidele investoritele.

80 protsenti Auga müügist moodustab eksport. Auga tooteid transporditakse peamiselt Euroopa Liidu riikidesse ning edukalt on sisenetud ka Aasia ja Lähis-Ida turgudele.

Ettevõtete grupp haldab mahesertifikaadiga põllumajandusmaad ja arendab säästva põllumajanduse mudelit, mis põhineb uutel tehnoloogiatel, spetsialiseerudes teraviljale, piimalehmadele, kanadele ja seenekasvatusele.