Kord on selline, et tasulisi autovedusid ehk veoteenust tohib osutada vaid ettevõte, kes on kantud majandustegevuse registrisse veoteenuse osutajana ning kel on tegevusluba. Nüüd kerkisid trahvimäärad ligi kümme korda ja politseinikud saavad spetsiaalseid koolitusi, kuidas tegevusloata veoteenuse pakkujaid tuvastada, mismoodi asi ära tõestada ja milliseid karistusi määrata.