Möllu allikas asub Nabala-Tuhala looduskaitseala sihtkaitsevööndis, karstialal, jäädes Kose valla ja Rapla maakonna piirile metsamassiivi.

“Inimeste side põhjamaise loodusega on siinkandis tihe,” selgitab külavanem Martinson, miks peab külarahvas looduses liikumist oluliseks.