Üks peamisi probleeme on see, et Eesti lambakasvatuse majanduslik tasuvus on madal. Eesti lammaste kokkuostuhinnad on võrreldes Euroopa keskmiste kokkuostuhindadega umbes poole väiksemad.