Kokku seati üles sada sildikest Narvast Abrukani ja Naissaarelt Võmmorskini. JutuPeatuseid leiab nii linnatänaval kui ka metsarajal. Kõik sõnumid ütlevad midagi nendega seotud paikade kohta.

Nii näiteks võib edaspidi avastada Tallinna vanalinnas kõndija viite Indrek Hargla põnevikule „Apteeker Melchior ja Rataskaevu viirastus“ või Mustamäel liikuja leida jälgi Mati Undi „Sügisballist“.

Tartus jällegi saab otsida Tammsaare „Tõest ja õigusest“ tuntud härra Mauruse kooli või hoopis legendaarset Vaino Vahingu salongi.

Igalt viidalt leiab rohkem või vähem emotsionaalse tsitaadi paigaga seotud teosest, QR-koodi ning info kodulehe www.jutupeatus.ee kohta. Raamatukogudest leiab edaspidi ka JutuPeatuse trükitud kaarte.

Veebilehel on kaart kõigi siltide asukohtadega. Samuti muugitakse veebilehel lahti siltidel olevate sõnumite taust – autori nimi, terviklik katkend või luuletus ja teos, kust sõnum pärineb. Siit saab teada, kust raamatut leida, kui tekib huvi selle odööri nuusutada. Ja kuulmismeele kaudu jõuab teieni katkend hoolikalt valitud inimhääle esituses.

Kolmapäeval toimub Tartus vaid üks kord etendamisele tulev lavastus, millega avatakse esimesed viidad linnaruumis, mis on seotud tuntud kirjanduslike paikadega, ja avalikustatakse kogu üle-eestiline JutuPeatuse projekt.

Kell 20 Kaarsilla juurest algavasse rongkäiku on oodatud kõik huvilised, kes saavad osa kordumatust teatraalsest rännakust kirjandusmaailma. Etenduse on lavastanud Kaija M. Kalvet teatrist Must Kast ning see on kõigile tasuta. Rongkäiklavastus lõpeb täpselt kell 20.45 Inglisillal, millest August Sang on kirjutanud oma luuletuses „Mälestus“:

„Mul meelde tuleb kauge kevad.
Peal taevas on kui akvarell.
All orus toomed õilmitsevad.
Kolmveerand üheksa lööb kell.“

JutuPeatuse idee autor on Kristel Kalda Tartu linna kultuuriosakonnast. Tartu Linnaraamatukogu koostööpartneriteks olid rahvaraamatukogud üle Eesti. Helifailid lugesid sisse tuntud Eesti näitlejad ja salvestamise korraldasid Leino Rei ja Ardo Ran Varres.

Teoseid aitasid raamatukoguhoidjatel välja valida kirjandusteadlased ja -eksperdid Tiit Aleksejev, Peeter Helme ja Mart Velsker. Märgistuse kontseptsiooni ja disaini ning veebilehe ja trükise kujunduse autorid on Marje ja Martin Eelma Tuumik Stuudiost ning Kärt Maran. Viidad valmisid ettevõttes TTDisain ning koduleht Elixir OÜ poolt.

Projekti rahastasid Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Tartu Kultuurkapital.

Tuul on üle Eestimaa pillutanud sada lehte salajaste sõnumitega. Need on jäänud kinni majade seintele ja laternapostidele, sillapiiretele ja kivimüüridele.
Foto: Tartu Linnaraamatukogu