Mitmete Vene ajakirjanike puhul on elu ja töö Venemaal aga muutunud nii keeruliseks, või jalgealune n-ö tuliseks, et nad on teinud otsuse jätkata tegevust välismaal.