Soome Metsakeskus tuletab meelde, et metsakultuuride hooldus Soomes on hilinenud 800 000 hektaril ja esimene harvendusraie miljonil hektaril.

Metsä Group on aasta jooksul katsetanud metsamajandamiskavade tegemist drooni abil.