Esimeses järjekorras saab ülalpidamist nõuda küll isikult, kes on võtnud vastava lepingulise kohustuse (näiteks saanud kingituseks vara koos ülalpidamiskohustusega), kuid teises järjekorras saab ülalpidamist nõuda ka abi vajava isiku lahutatud abikaasalt. Millisel juhul?