Esmalt koorus see välja Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikooli professori Tomas Lundmarki ettekandest. Professor tõdes, et kui kliimamuutuste leevendamine oleks looduskaitse üks peamisi eesmärke, oleks õigustatud intensiivsem metsamajandus.