“Teatud elustikule on soodsamad grupiti jäetud puud, teatud elustikule hajali jäetud,” põhjendab Eesti Maaülikooli metsakasvatuse vanemteadur Raul Rosenvald, kes inventeerib säilikpuid nii hajali puudega raiesmikel (104 ala) kui ka säilikpuudegruppides (24 puudegruppi). Nendel aladel on tehtud ka mitmeid elustiku uuringuid.