“Teeme kõik selleks, et tutvustada uusi võimalusi keskkonnaprobleemide lahendamiseks. Kui senistest ja juba teada-tuntud pingutustest jääb vajaka, tuleb appi võtta innovatsioon,” ütles Kiisler. Ta lisas, et liikmesriikide vahel konsensuse leidmiseks oli omajagu tööd, ning tõi esile Aafrika riikide aktiivsust läbirääkimistes. “Arutelud olid ägedad, kuid õnneks ei loo ükski 193 riigist illusioone, et keskkonnaprobleemid kaovad niisama lihtsalt. Samuti tõdevad kõik, et praegustest ponnistustest keskkonnaseisundi parandamiseks on vähe. Muuta tuleb seda, kuidas me toodame ja tarbime, kasutades vähem loodusvarasid, vähendades kulusid ning minimeerides seeläbi keskkonnamõju.”

Teemakohase näite tõi ÜRO keskkonnaassamblee president Euroopast, tutvustades Euroopa Liidu 25-aastaseks saavat ökomärgist. “Märgise abil saavad tootjad näidata, et võtavad keskkonda arvesse, ja tarbijad teha targemaid valikuid. See on üks sellistest innovaatilistest lahendustest, millesarnaseid võiksid rakendada kõik riigid.”

Teise näite tõi Kiisler ÜRO keskkonnaassamblee eesistujariigist Eestist. “Meie keskkonnaministeerium on juba üle aasta andnud kohalikele tööstusettevõtetele toetust selleks, et nad tõhustaksid tootmises ressursikasutust ning saaksid seeläbi ka majanduslikku kasu.”

Ökoinnovaatilised on need uuenduslikud lahendused, mis arvestavad samal ajal keskkonnamõjudega. Nii ollakse tootmises ja tarbimises efektiivsed ning säästetakse samal ajal ressursse. Ökoinnovatsioon oli üks Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eeistumise prioriteete, seega jätkab Eesti teema arendamist globaalselt. “Valitud teema annab suurepärase võimaluse tutvustada meie kohalikke lahendusi ülejäänud maailmale ning soodustab riikidevahelist koostööd,” ütles Kiisler.