Seda artiklit kirjutama ajendas mind veendumus, et virnatäiuse koefitsient, mida ümarmaterjali mõõtmisel valdavalt kasutatakse, ei anna vastuseks tegelikku tihumeetrite hulka. Materjali ostjad vähendavad baaskoefitsienti mitmesuguste ettekäänetega – virnastamise kehva kvaliteedi, laasimise, kõveruse ja muu sellisega.