Äriidee on selles, et eri paikades asuvad kahjukannatajad ei suuda oma nõudeid üksikult maksma panna ja raha kaotus neelatakse alla. Kuna koos on lihtsam oma õigusi nõuda, tuleks kannatanutel koonduda. Selleks võiks üks aktiivsem kannatanu avaldada sotsiaalmeedia konto, kuhu kaaskannatajad saaksid endast teada anda ja seejärel juba valida juristi, kes konkreetsete andmete põhjal saab hinnata, millist abinõu oleks kõige tõhusam kasutada.

Muidugi võib iga üksik kannatanu pöörduda rahalise nõudega kohtusse, ja kui kahjusumma ei ületa 6400 eurot, võib kaaluda ka maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamist ostja vastu – see on tavalisest kohtumenetlusest lihtsam, odavam ning kiirem. Ent siin peaks veenduma, kas võidu korral on ostjast maksjat või tekitatakse kulusid hoopis juurde.

Esialgse info põhjal ei saa välistada, et loomade kokkuostja tegevuses võib esineda süüteo tunnuseid ja tuleks pöörduda politsei poole. Kõikidele, kes kavatsevad oma loomi edaspidi müüa, soovitame kindlasti ostja tausta põhjalikult uurida, ning juhul, kui ostja isik ei tekita usaldust, tasub ettemaksu küsida või otsida kindlamat ostjat.