"Veerohkus on Võrtsjärvele ja selle elustikule tegelikult õnnistuseks. Näiteks kaladele, sest hapnikuvaru talveks on vees suur."
"Tänavust talve ei saa aga siiani õieti talveks nimetadagi, rohkem on eeltalv. Ei tea, kas sellele järgneb nüüd varsti kohe järeltalv?"
"Urvalinde aina tuleb ja tuleb. Oleme neid Sürgavere linnujaamas saanud palju rõngastada, oktoobri lõpust alates üle kahe tuhande. Umbes kuu aja pärast algab nende tagasiränne."