Selleks jahihooajaks seati riigi poolt küttimismaht 7557 metssiga, millest on kütitud 3637 looma. Lisaks leiti 211 siga hukkununa ning 22 hukati seakatku tunnuste tõttu.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo peaspetsialisti Margo Tanniku sõnul on küttimiskohustust stabiilselt täidetud. „Koos hukkunud metssigadega on võetud kohustuste täitmisega vabariigi tasemel jõutud poolepeale sarnaselt eelmisele aastale“, selgitas ta Eesti Jahimeeste Seltsile.

Endiselt on metssigu enim kütitud Saaremaal (1253), kust sel aastal on ka seakatku enim leitud. Samuti on aktiivselt küttinud Läänemaa (761 isendit) ja Hiiumaa (704 isendit) jahimehed.

Kõige vähem on metssigu kütitud aga Põlva- ja Lääne-Virumaal, kus on katku tõttu metssigade arvukus väga madalale tasemele langenud.