Kõige rohkem inimesi osales valimistel Vormsi saarel (69,5%). Tihedalt on Vormsil 69,3%-lise valmisaktiivsusega kannul Ruhnu.

Ka Kihnus ja Muhus oldi aktiivsed, valimas käinudte osakaal vastavalt 61,7% ja 59,7%.

Osalusprotsent oli võrreldes Eesti keskmisega kõrgem näiteks ka sellistes paikades nagu Tõrva (65,9%), Mustvee (65%), Kiili (64%), Rõuge (62,8%), Setomaa (62,8%) ja Mulgi vald (62,2%).