Oktoobripühade eel oli oodata tähtsat teadaannet Moskvast. Toimetusse saabus ideoloogiline kontroll. Veera Pavlova, esitles ta ennast. Tõmmanud ära paar Belamori paberossi, ei öelnud ideoloog ära ka mõnest pitsist viinast, millega toimetaja külalist aupaklikult kostitas.

Saabuski telegramm, pikk ja venekeelne. Kaks parimat keeleoskajat tõlkisid, vaidlesid ja nuputasid. Lõpuks oli tõlge laual. Ideoloogiline kontroll võttis lehe ja asus kontrollima.