Erksamad Kaalud hakkavad hoolsamalt otsima elu mõtet, neil tekib suurem vajadus pühendada end millelegi suuremale – hakata õppima religiooni, sotsioloogiat, psühholoogiat, ühiskonnaõpetust või minna poliitikasse. Kõigil mainitud aladel võib neid oodata edu. Mis täpsemalt juhtub Kaalude elus aasta viimasel kolmel kuul?