Sellisele järeldusele jõudis Fanny Kilpi Helsingi ülikoolis valmivas väitekirjas Socioeconomic and –demographic determinants of myocardial infarction incidence and survival. Kui infarkti saanud mees elab koos abikaasaga, siis elab ta tõenäoliselt kauem kui üksi elades, vahendab Terviseuudised.

”Infarkti põevad raskemini läbi ja suurem risk surra on neil, kellel pole elukaaslast,” leidis Kilpi ajalehes Mediuutiset. Paarisuhete mõju tervisele sõltub jälle paljuski abikaasa sotsiaalmajanduslikest ressurssidest. ”Naistel näis abikaasaga koos elamine tervisele positiivselt mõjuvat seetõttu, et neil olid kodus materiaalselt paremad võimalused,” ütles Kilpi.

Nii haridusel, ametikohal kui ka majanduslikel võimalustel oli seos infarkti saamisega. Kui haridus ja ametikoht ennustasid rohkem infarkti esinemisvõimalust, siis materiaalsed võimalused olid rohkem seotud surmariskiga.