Kokku 11 punktist koosneva manifesti esimeses lõigus soovitakse, et valitsus otsustaks, kes täpselt vastutab maaelu arengu tervikliku juhtimise eest.

Eesti Külaliikumise Kodukant juht Krista Habakukk ütles, et praegu jagavad vastutust kolm ministeeriumi: siseministeerium, maaeluministeerium ja rahandusministeerium, kes igaüks haldab oma valdkonda, kuid nende omavahelist lõimumist ja sünergiat ei haara keegi.

“Kui hakatakse tegema uut maaelu arengukava, siis kes on selle vedaja?” küsis Habakukk. Maapäeva külastanud valitsusjuht Jüri Ratas ei osanud käigult vastata, kuid nõustus, et selle teemaga tuleb tegeleda.

Manifest kinnitab ka, et kogukondade soov on olla kohalikule omavalitsusele võrdväärne koostööpartner kohaliku elu kujundamisel.