Harri Õunapuu, Eesti vabariigi põllumajandus- ja ka rahandusminister oli see mees, kes 1987. aastal Pirgu arenduskeskuse asutamisele alla kirjutas. Ta oli sel ajal Rapla rajooni ATK, agrotööstuskompleksi esimees. Tõi Ülo Vooglaiu Pirgu mõisa, mis põllumeeste rahaga oli varemeist üles ehitatud, ja pakkus, et tee siia midagi. “Meie, seega siis Raplamaa põllumehed, kolhoosid ja sohvoosid, maksame.”

Andrus Ristkok, esialgu Pirgu info-, õppe- ja arenduskeskuse esimene teadusdirektor ja hilisem Pirgu arenduskeskuse juhataja meenutab, et hiilgeajal oli neil tööl 58 inimest.Arenduskeskuse asutamine ei tundu Õunapuule praegu üldse hullu mõttena. “Ma arvan, et see oli siis vajalik.” Ja lisab: “Mul on hea pensionil olles kõrvalt vaadata. Riigi valitsemist meil enam ei õpetata, inimesed lihtsalt pannakse paika. Nii ei saa riiki valitseda.”
Õunapuu sõnul said Rapla majandite juhid väga hästi aru, et elu saab edasi minna üksnes uuringutele toetuva tarkuse ja õppimise abil, ning olid sellepärast valmis panustama ka Merle Karusoo juhitavasse elulugude kogumisse, mängimisse ja kaardistamisse. “Ma arvan, et õnnestumise põhjus oli see, et need, kes olid otsustajad, oskasid suunda valida,” ütleb Harri Õunapuu.