Näiteks Saku vallavalitsuse 9. mai korraldusega määrati rohkem kui 30 katastriüksusele uus koha-aadress. Kui Tõdva külas oli Põhjala-nimeline kinnistu ja koha-aadress oligi enne Põhjala, siis nüüd on see Tõdva tee 20. Niidu kinnistu Metsanurme külas on aga Nurga tee 11.

Uutel aadressidel ei pruugi midagi ühist olla katastriüksuse endise nimega. Selliseid näiteid on igas Eesti vallas ja linnas.

Saku valla ehitusplaneerimise teenistuse juhi Maire Lauri sõnul täidab vald maa-ameti korraldust ja osa inimesi ka ise tahab, et nende aadress muudetaks ning paika oleks lihtsam leida. “Teine asi on see, et igal kinnistul, kus on hoone, peaks olema tee järgi aadress,” lausus Laur.

Seega kui kinnistu läheduses on juba mingi nime järgi tuntud tee, siis selle äärde jääv kinnistu saabki üldjuhul aadressiks tee nime ja numbri.

Lauri sõnul on seda muu hulgas vaja selleks, et hoone oleks kergesti leitav. Kui politsei, päästjad või kiirabi saavad väljakutse Risti tallu, siis selle nimega kohti võib ühes vallas olla mitu ning satutakse valesse kohta.