Hüvitist saab kasutada ühel hambaarstikülastusel kuni 50% hambaraviarve eest tasumiseks. Teise (vähemalt) poole summast tasub patsient.

Rasedad, alla üheaastase lapse emad, üle 63aastased, osalise või puuduva töövõimega ning suurenenud hambaravivajadusega inimesed saavad alates 1. juulist hambaravihüvitist 85 eurot aastas – nemad tasuvad raviarvest alati vähemalt 15% ise.

Üks hüvitis kehtib ühel kalendriaastal

Hüvitis arvestatakse patsiendi arvelt maha kohe hambaarsti juures ravi eest tasudes. Hiljem ei pea esitama ühtegi dokumenti või avaldust. Hüvitist saab kasutada ainult nende arstide juures, kes on haigekassa partnerid. Raviaega kinni pannes küsige kliinikust või vaadake haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee/hambaravi, kas arstil on vastav leping.

30 või 85 euro suurust hüvitist saab kasutada kalendriaasta lõpuni. Kasutamata jäänud summa järgmisesse aastasse üle ei kandu. Kui mingi osa hüvitisest jääb kasutamata (nt 10 eurot), saab jääki kasutada järgmisel hambaarstikülastusel sama kalendriaasta sees kuni 31. detsembrini.

Alates jaanuarist on kõigil ravikindlustatud täiskasvanutel aasta jooksul kasutamiseks vastavalt 30 või 85 euro suurune hambaravihüvitis. Hambaarsti juurde minnes saate alati enne visiiti arstilt või registraatorilt küsida hambaravihüvitise jäägi suurust. Hüvitise jääki on võimalik kontrollida ka riigiportaalist www.eesti.ee.

Ainult esmavajalikele teenustele

Täiskasvanute hambaravihüvitis kehtib ainult esmavajalikele teenustele ja need on kirjas haigekassa tervishoiuteenuste loetelus: hambaarsti vastuvõtt, diagnostika (sh röntgeniülesvõtted), ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine, püsiva täidise paigaldamine, hamba eemaldamine, mädakolde avamine ja ravimine, juureravi, igemealuse hambakivi kirurgiline eemaldamine, tuimastus. Enne visiiti küsige alati, milliseid teenuseid hambaarst teile osutab ja kas need kuuluvad hüvitatavate nimekirja või mitte. Nii saate vältida ootamatusi arve tasumisel.

Kuidas arvutatakse hüvitatavat summat aga siis, kui arst osutab nii nimekirja kuuluvaid kui ka mittekuuluvaid teenuseid? Sel juhul arvestatakse hüvitise summa maha ainult nende teenuste eest, mis on esmavajalike teenuste nimekirjas. Ülejäänud teenuste eest tasute täishinda vastavalt hinnakirjale.

Kui ühel vastuvõtul paigaldati teile näiteks täidis ja valgendati ka hambaid, saate hüvitist kasutada üksnes vastuvõtu ja täidise paigaldamise eest. Hammaste valgendamise eest tasute täishinda. Hambaarst võib patsiendilt küsida ka visiiditasu 5 eurot (v.a lapseootel naised).

Siiani kehtinud hüvitised

Kui teile kehtis siiani hambaravihüvitis 19,18 eurot (pensionärid ja osalise või puuduva töövõimega inimesed) või 28,77 eurot (rasedad, alla üheaastase lapse emad ja suurenenud ravivajadusega inimesed), saate tänavu enne 1. juulit kasutatud hambaraviteenuste eest hüvitise kätte, kui esitate haigekassale vastava avalduse enne 1. oktoobrit 2017. Kui saate veel hambaravi tänavu pärast 1. juulit, lahutatakse juba kasutatud hüvitise summa uuest hüvitisest (85 eurot) maha.

n Proteesihüvitist saab kasutada kolme aasta peale summas 255,65 eurot. Hüvitisele on õigus ravikindlustusega töövõimetuspensionäridel, üle 63aastastel ja osalise või puuduva töövõimega inimestel.

n Proteesihüvitise taotlemiseks on kaks võimalust:

1) esitage haigekassale hambaproteeside hüvitise avaldus

ja proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument või

2) esitage proteesitegijale avaldus, kus taotlete kulude kandmist hüvitise ulatuses otse proteesitegijale.

n Kõik proteesihüvitise taotlemiseks vajalikud avaldused on haigekassa kodulehel www.haigekassa.ee või haigekassa klienditeeninduses. Alates 1. jaanuarist 2018 ei pea proteesihüvitise saamiseks enam tagantjärele avaldust esitama, sest hüvitis arvestatakse patsiendi arvelt maha kohe maksmise hetkel.
n Rohkem infot hüvitiste ja hambaravipartnerite kohta saate

aadressilt www.haigekassa.ee, klienditelefonilt 669 6630

(E–R kl 8.30–16.30) ja klienditeenindustest. Võite saata ka allkirjastatud avalduse info@haigekassa.ee või vaadata teavet riigiportaalist www.eesti.ee.

Kui hambaraviarve on

60 eurot ja saite selle eest esmavajalikke teenuseid, tasute ise 9 eurot ehk 15%. Haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Pärast visiiti on hüvitise jääk 34 eurot, mida saate kasutada järgmisel hambaarstivisiidil sama kalendriaasta sees.

Kui hambaraviarve on 70 eurot ja kõik teile osutatud teenused on hüvitatavate teenuste nimekirjas, tasute ise 40 eurot ja haigekassa hüvitab 30 eurot. Pärast visiiti on selleks kalendriaastaks hambaravihüvitis kasutatud.

Kui hambaravi arve on näiteks 85 eurot ja te saite hüvitatavaid teenuseid 40 euro eest ning mittehüvitatavaid teenuseid 45 euro eest, tasute ise 65 eurot (ehk 50% 40 eurost pluss 45 eurot). Haigekassa tasub 50% hüvitatavate teenuste summast ehk 20 eurot. Teile jääb samal kalendriaastal kasutamiseks hüvitise jääk 10 eurot.

Kui hambaraviarve on näiteks 50 eurot ja te saite selle eest esmavajalikke teenuseid, mis kuuluvad hüvitatavate teenuste nimekirja, tasute teie 50% raviarvest ehk 25 eurot. Teise 50% hüvitab haigekassa. Kui külastate sama aasta jooksul taas kord hambaarsti, hüvitab haigekassa järgmisest raviarvest veel 5 eurot, sest hüvitise kogusumma on 30 eurot ühes kalendriaastas.