Tallinna haiglad on otsustanud jõuda kokkuleppele, et erakorralise meditsiini osakonnad (EMO) hakkaksid väiksemate probleemidega patsiente ilma läbivaatuseta koju tagasi saatma, soovitades neil pöörduda perearsti poole.

“Ma ei ole selle otsusega päris nõus, kuid mõistan, miks tahetakse sellist mehhanismi välja töötada,” ütles Põhjarannikule Ida-Viru keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna vanemarst Arnold Persidski, vastates küsimusele, kas selline lahendus on võimalik ka meie haiglas. “Probleem on tõepoolest olemas, kuid minu arust ei ole õige lahendada seda, piirates patsientide ligipääsu arstiabile.”

Persidski on veendunud, et EMO koormuse probleemi see ei lahenda ning olukorda tuleb sügavamalt uurida, kuna piirangud tekitavad vaid rahulolematust ja lõpuks võib see otsus mingil muul negatiivsel viisil avalduda − näiteks invaliidide arvu suurenemises ja suremuses kasvus.

2010. aastal pöördus Ida-Viru keskhaigla erakorralise meditsiini osakonda 25 000 patsienti, 2015. aastal 27 000 ja 2016. aastal 28 000 patsienti. Persidski usub, et tänavu tuleb neid 29 000.
2016. aastal oli rohelise (Persidski sõnul nohuga tulijad) ning kollase koodiga (nohu, palavik, peavalu) patsiente vastavalt 16 000 ja 9500 (võrdluseks: 2014. aastal oli neid vastavalt 14 000 ja 6500).