Eraettevõte AS Eesti Elekter esitas halduskohtule kaebuse, millega taotletakse Tootsi tuuleparki puudutava korralduse ning AS-ile Eesti Energia väljastatud ehitusloa kehtivuse peatamist ning ühtlasi taotleb ettevõte korralduse tühistamist, millega jäeti AS-ile Eesti Elekter tuulepargi ehitusluba väljastamata, kirjutab Meie Maa.

Ettevõtte hinnangul on lähtutud pelgalt Eesti Energia huvidest ning jäetud Sõnajalgade ettevõtte huvid täielikult arvestamata.

AS Eesti Elekter viitab kohtule esitatud kaebuses ka riigi otsustele blokeerida Ida-Virumaale tuuleparkide rajamist, mis on ettevõtte hinnangul vastuolus üleriigilise “Eesti 2030+” planeeringuga.