Kahjuks tuleb meenutada, et eelmise aasta augusti keskpaigas saagis kuri käsi 13 aastat kasvanud punase vahtra elulõnga läbi. Taivo Luik on oma kodukooli 23. lennu vilistlane, kelle eestvedamisel kinkisid vilistlased Sindi gümnaasiumile uue sümbolpuu. Enam kui 5 m pikkune punane vaher on Poolas sirgunud 7-aastaseks ja täna istutasid vilistlased koos noorimate õpilastega endise puu asemele uue elu.

Esmalt asetati istutusaugu põhja pudel, mille pealkirjaks nimetati „Soovide puu“. Pudelisse suleti kunagise vilistlase kirjutatud luuletus punasest vahtrast. Selle juurde kirjutasid vilistlased, klasside ja juhtkonna esindajad oma allkirjad sooviga, et puu läheks kasvama, et sellest puust saaks kooli jätkuv sümbol.

Taivo Luik rääkis muinasjuttu, mida tema kuulis esimeses klassis: „Sellele puule võib ära rääkida kõik oma mured. Ta kuulab sind alati. Kui oled millegi heaga hakkama saanud, siis see puu kiidab sind alati. Ta on sinu käeulatuses raamatute järjehoidjana järjehoidjaks ka elus endas.
Et koolil läheb hästi mitte üksnes muinasjutus kogetu põhjal, sellele andis kinnitust Sindi gümnaasiumi direktori Ain Keerupi sõnavõtt.

Kooliaasta avaaktusel oli tal siiralt hea meel teatada, et Sindi gümnaasiumil läheb hästi. „Meie kooli usaldatakse. Täna alustavad põksuvate südametega oma kooliteed 38 väikest tüdrukut ja poissi, neist 35 hakkavad õppima eesti keeles ja 3 vene keeles. 24 õpilast, kes alustavad õpinguid 10.klassis, on elavaks kinnituseks, et gümnaasiumiosa säilitamine oli vajalik. Just neile ongi meie kool oluline. Teiste mõtted on küll olulised, aga need on kõigest mõtted,“ rääkis Keerup. „Põhjust rahuloluks annab ka teadmine, et meie kooli õpilaste arv on jätkuvalt tõusuteel, olles 15 õpilase võrra suurem võrreldes eelmise sügisega.“