Järelepärimisega analüüsiti 2016. aastal jätkunud abivahendi rendilepingute täitmist ning tunti ka huvi, kas maavalitsused olid möödunud aasta lõpuni kompenseerinud abivahendeid surnud inimestele.

"Maavalitsuste info kohaselt tasuti abivahendi eest riigiosalust 51 surnud isiku eest, nelja isiku osas ei pidanud kahtlus paika ning kahe isiku kohta ei olnud võimalik infot saada," teatab sotsiaalministeerium.

Kokku kasutati rahalisi vahendeid mittesihtotstarbeliselt summas 7024 eurot.

Olukorra tegeliku ulatuse väljaselgitamiseks tegi sotsiaalministeerium ettepaneku rahandusministeeriumile viia läbi põhjalik audit, mis uuriks ka mullu lõppenud lepinguid.