Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja tellimusel valminud TNS EMORi uuring näitab, et laktoosivabasid piimatooteid peab oluliseks pisut üle kümnendiku vastanutest, siis 80% eestimaalastest neid oluliseks ei pea ja 8% ei osanud oma hinnangut anda. Uuringus osalenud eestimaalastest kuus protsenti kinnitab, et laktoos on neile isiklikult vastunäidustatud ja viis protsenti usub, et laktoos on üldiselt tervisele kahjulik. Laktoosivabad tooted on olulisemad vanematele inimestele - 22% tarbijatest vanuses 65-74 eluaastat peab neid oluliseks.

„Uuringu tulemusi üldistades selgus, et eestimaalased peavad piima ja piimatooteid tervisele kasulikuks toiduaineks, kuid vähesel määral leidub neidki, kes piima ei tarbi. Osad inimesed on allergilised piimas sisalduvate valkude suhtes, osadel esineb piimasuhkru ehk laktoosi talumatust ja osadele piim lihtsalt ei maitse. Toitumisteadlased kinnitavad, et laktoositalumatuse diagnoosiga inimestest enamik siiski taluvad laktoosi koguses, mis saadakse umbes poolest klaasist piimast päevas. Piimatoodetes, eriti hapendatud piimatoodetes, on laktoosi vähem kui tavalises piimas ning kõvades juustudes ei ole seda praktiliselt üldse,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.

Uuringu kohaselt ei tarbi üldse piima 13% eestimaalastest, kellest omakorda veerand kinnitavad, et piimast loobumise põhjuseks on piimatalumatus või allergia. Pisut üle poole piima mittetarbivatest inimestest ütles, et piim ei maitse neile.

Ühtlasi andis uuring vastuse, et 47% eestimaalastest eelistab kõrgema rasvasisaldusega tooteid ja 25% tarbijatest madalama rasvasisaldusega tooteid. Rasvasisaldusele ei pööra tähelepanu 27% piimatoodete tarbijatest.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda tellis eelmise aasta lõpus uuringufirmalt TNS EMOR uuringu, mille käigus küsiti tarbijailt piimatoodete tarbimissagedust ja hoiakuid piimatoodete tarbimise suhtes. Uuringu käigus küsitleti 500 Eesti elanikku vanuses 15-74 aastat. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda viib ellu kolme aasta pikkust piimatoodete tarbimist edendavat programmi „Piim – päeva pärl!“. Programmi rahastavad Euroopa Komisjon, Maaeluministeerium ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.