Maalehe andmeil tegutsesid kahtlustatavad põhiliselt Saaremaal ning isikuid ja ettevõtteid on kindlasti üle kümne.

Üks neist episoodidest puudutab osaühingut Vilsandi Lammas, mille kohta saab PRIA kodulehelt lugeda, et neile on 2011. aastal makstud 97 769 eurot uue hoone ehitamiseks Lääne-Saare valda Atla külasse Ninavärava kinnistule. Sellel kinnistul asub mõni aasta tagasi valminud puhkemaja, mis eeldatavasti ongi ehitatud PRIA maaelu mitmekesistamise meetmest eraldatud toetuse eest.